site-logo

Tác giả: Trang Trần

Thiết kế brochure

Brochure là một ấn phẩm quảng cáo dạng quyển nhỏ chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các...