site-logo

Blog

Mẫu thiết kế catalog Công ty CP Nhân Lực Quốc Tế ICO – HANSEO

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ  ICO

Dịch vụ cung cấp: Thiết kế catalogue, in catalog

Lĩnh vực hoạt động:

  • Du học quốc tế
  • Nhân lực quốc tế
  • Đầu tư

Với đội ngũ cán bộ ICO 100% có trình độ đại học và trên đại học, nhiều lãnh đạo chủ chốt có trình độ Thạc sỹ và được đào tạo ở nước ngoài, thông thạo nhiều ngoại ngữ. Là cầu nối giữa Việt Nam với Quốc tế trong quan hệ hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

HANSEO4 HANSEO3 HANSEO2 HANSEO1 HANSEO

Post Views: 225