site-logo

Blog

Một vài mẫu Brochure kiến trúc đẹp và nét

Để một công ty hay một doanh nghiệp luôn duy trì được sự phát triển và những sức mạnh vốn có của mình thì ngoài những cuốn Catalog, Kẹp file hay Profile ra thì một cuốn Brochure cũng thể hiện một cách đầy đủ, thiết thực và cụ thể nhất về cả nội dung sản phẩm lẫn những thông tin của công ty bạn. Mặt khác Brochure cũng có một vai trò rất quan trọng trong hệ thống nhận diện thương hiệu và quảng bá sản phẩm của công ty đến với đối tác hay khách hàng tiềm năng của công ty. Bạn hãy tham khảo những mẫu Brochure dưới đây để lựa chọn hoặc thiết kế một mẫu Brochure theo phong cách riêng của mình nhé:

14 - Brochure - Interior - Page 27.28

brochure-visual

d2981d2de6483ea2e284bf76525041ab

Kane

original_163755_qv7wF4k7fIuCv74K5MIlV3ZHH

original_263977_nWum5aFJt67oTNKCHCOh3PavC

original_263977_rODP2xcM1pqLO_ZaUMimOV2sF

PN0050101D-S

SFCSSrBroch1

tampa_arch_broch

Post Views: 553