site-logo

Blog

Sự khác nhau giữa Catalog, Profile và Brochure

Đôi khi bạn tự hỏi không biết Profile khác Catalogue, khác Brochure ở điểm gì? Bạn thấy chúng cùng nói về doanh nghiệp, sản phẩm mà sao được đặt 3 tên gọi khác nhau? Bài viết này cung cấp những thông tin cần thiết nhất để bạn phân biệt rõ ràng 3 ấn phẩm quan trọng này của công ty hay  doanh nghiệp.

84

Khác nhau về đối tượng người đọc

Profile: Là hồ sơ năng lực công ty, thể hiện toàn bộ thông tin công ty, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, báo cáo tài chính, quy mô nhân sự, hồ sơ năng lực thường gửi cho đối tác, chủ đầu tư, khách hàng lớn. Số trang thường dài trên 20 trang + đi kèm tài liệu.

Catalogue thường được sử dụng quảng với nội dung ít hơn hồ sơ năng lực. Trong catalog thường không đưa báo cáo tài chính và những thông tin nhạy cảm của công ty. Vì đây là tài liệu quảng bá rộng, cả các tầng lớp có chuyên môn cũng như khách hàng nhỏ lẻ.

– Brochure: Sử dụng chuyên biệt cho 1 nhóm khách hàng mục tiêu nhất định, thường là giới thiệu 1 dòng sản phẩm, 1 món ăn, 1 ấn phẩm mới ra mắt …

Khác nhau về mục tiêu sử dụng

– Profile nhằm chứng minh năng lực trong công việc của công ty

Catalogue giống như một nguồn tài liệu cung cấp cho khách hàng về sản phẩm dịch vụ

– Brochure kêu gọi khách hàng tiêu dùng tức thì

 
Khác nhau về Cách thức sử dụng

– Profile thường dùng trong trường hợp gặp trực tiếp khách hàng để trao đổi

– Catalog có thể gửi qua đường bưu điện, phát tại điểm bán,…

– Brochure có thể phát tại những nơi công cộng,…

Khác nhau về nội dung trọng điểm

– Profile giới thiệu về công ty, những thành tựu nổi bật, năng lực cốt lõi,….

– Catalogue giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ với những thông số chi tiết

– Brochure có thể giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ hoặc phục vụ cho một chương trình marketing riêng. Brochure không đi vào chi tiết mà hướng tới ngôn từ khơi gợi khả năng tiêu dùng của khách hàng.

Khác nhau về hình ảnh sử dụng

– Profile thường sử dụng những hình ảnh sát thực hơn về doanh nghiệp, những sản phẩm, dự án đã thực hiện,…

– Catalogue giới thiệu nhiều hình ảnh về sản phẩm, dịch vụ mà không chịu ảnh hưởng nhiều của tính sát thực.

– Brochure sử dụng đa dạng hình ảnh hơn, có thể dùng cả ảnh thật hoặc ảnh vẽ,…

Khác nhau về kiểu dáng, kích thước

– Profile có kiểu dáng chuẩn là A4, tuỳ thuộc nhiều trường hợp kích thước này cũng có thể thay đổi.

– Catalogue cũng có thể thay đổi kích thước tuỳ ý, ngoài ra về hình dạng cũng không bị hạn chế bởi tính “nghiêm túc” của Profile.

– Brochure có thể là bất cứ kích thước, hình dạng nào phù hợp với đối tượng khách hàng, chiến dịch marketing,… của thương hiệu.

Post Views: 230